Предстоящи поръчки

На 01.август ще правим заявка към Тилиг (tillig.com) . Моля, желаещите да се включат, да дадат своите поръчки до 30.юли. Очаквано пристигане на заявката - 09.-10.август.